Hafan
Plant
Rhieni
Ysgol
Athrawon
Cysylltu
 
 
Bookmark and Share
Cymraeg | English

TREFN YMWELD
Mae croeso i chwi ymweld a’r ysgol unrhyw amser,ar ôl yn gyntaf wneud apwyntiad gyda’r Pennaeth.Rydym i gyd yn cydweithio er lles pob plentyn yn yr ysgol.

PARCIO
Gofynnir yn garedig i chwi,oherwydd rhesymau diogelwch,i beidio â defnyddio maes parcio'r Ysgol ond yn hytrach i ddefnyddio llwybr cyhoeddus ar bob achlysur i fynd a dod o'r ysgol.

AMSER YSGOL
Oriau'r ysgol yw o: 9.00am – 11.00am Meithrin
9.00am - 3.00pm Babanod

 

Mae'r oriau dysgu yn 21¼ awr yr wythnos i blant llawn amser. I'r plant Meithrin mae'r oriau yn 10 awr.

CYSYLLTU Â’R YSGOL
Rhif ffôn: 01248 600194
E-Bost: gethinelisthomas@gwynedd.llyw.cymru
Cadeirydd y Llywodraethwyr: Mrs Orina Pritchard
Pennaeth: Mr Gethin Elis Thomas
Dirprwy Bennaeth: Miss Catrin Gwenllian Roberts- cychwyn Ebrill 9fed 2018
Gofalwraig: Mr Martin Griffiths
Cogyddes: Anti Marian
Clerc Gweinyddol a Cinio: Ms Edwina Griffith

AWDURDOD ADDYSG GWYNEDD
Pennaeth Ysgolion
Adran Addysg
Swyddfa'r Cyngor
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH
01286672255

Yn Yr Adran Yma:

Ysgol | Gwybodaeth | Ymwelwyr | Ysgol Iach | Bysedd Gwyrdd | Taith Weledol | Llywodraethwyr | Adroddiad Estyn | Clybiau Cwricwlaidd | Sgwad Syniadau | Mentergarwch | Dinasyddiaeth Byd Eang a Masnach Deg | Gweithgareddau Amser Chwarae | Ffrindiau Ffitrwydd | Dreigiau Caseg | Dreigiau Digidol