Hafan
Plant
Rhieni
Ysgol
Athrawon
Cysylltu
 
 
Bookmark and Share
Cymraeg | English
   

DIWEDDARIAD PWYSIG COVID-19

07.09.20 - Diweddaru: Canllawiau i rieni ar yr hyn ddylent ei wneud os oes gan eu plentyn symptomau COVID-19 neu os oes angen i'w plentyn hunanynysu - cliciwch yma

Llythyr COVID-19 - cliciwch ymaCroeso i wefan
Ysgol Abercaseg


Ein gweledigaeth:

Ysgol Abercaseg
Hwyl antur gaiff y plantos – yn eu hiaith
Wrth gydweithio’n agos
Yn ddyddiol mewn naws ddiddos,
Yn glen mewn cymuned glòs

  2016
Ieuan Wyn
 

- mwy

 

 

Cwricwlwm newydd i Gymru 2022...

..... more

Newyddion Rhagfyr 2020
Nid dwy ysgol ydym heno ...

..... more

Newyddion diweddaraf - cliciwch yma